DEJAVNOSTI

Center za medicino športa

Center za medicino športa je najsodobnejši izvajalec funkcionalne diagnostike v Sloveniji.

Naša dejavnost temelji na visoki tehnologiji in vrhunskih strokovnjakih s področij medicine športa, biomehanike, kineziologije, fiziologije, biokemije, nutricionistike, psihologije športa, ortopedije, fizioterapije in drugih ved.

Center za medicino športa

Center za medicino športa

Center za medicino športa je najsodobnejši izvajalec funkcionalne diagnostike v Sloveniji.

Naša dejavnost temelji na visoki tehnologiji in vrhunskih strokovnjakih s področij medicine športa, biomehanike, kineziologije, fiziologije, biokemije, nutricionistike, psihologije športa, ortopedije, fizioterapije in drugih ved.

Center za medicino športa

Center za medicino športa

Center za medicino športa je najsodobnejši izvajalec funkcionalne diagnostike v Sloveniji.

Naša dejavnost temelji na visoki tehnologiji in vrhunskih strokovnjakih s področij medicine športa, biomehanike, kineziologije, fiziologije, biokemije, nutricionistike, psihologije športa, ortopedije, fizioterapije in drugih ved.

Center za medicino športa

Center za medicino športa

Center za medicino športa je najsodobnejši izvajalec funkcionalne diagnostike v Sloveniji.

Naša dejavnost temelji na visoki tehnologiji in vrhunskih strokovnjakih s področij medicine športa, biomehanike, kineziologije, fiziologije, biokemije, nutricionistike, psihologije športa, ortopedije, fizioterapije in drugih ved.

Center za medicino športa