Tekoči projekti

  • 3. Zgodnje odkrivanje in preventiva kostno-mišičnih obolenj v delovni populaciji
    3. Zgodnje odkrivanje in preventiva kostno-mišičnih obolenj v delovni populaciji

    Naloga vseh strokovnjakov, ki delamo v športu, je med drugim tudi skrb za zdrav način življenja in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni preko redne telesne aktivnosti v delovni populaciji. Bolezni kosti, mišic in veziva so namreč najpogostejši vzrok odsotnosti z dela v Sloveniji in po podatkih Inštituta za varovanje zdravja so bile v letih 2006-2010 odgovorne za 18,5% do 19,6% absentizma. Razlogi za nastanek teh težav so pogosto in dolgo zadrževanje v nepravilnem telesnem položaju, prisilna drža, ponavljajoči se gibi, nepravilno dvigovanje in premeščanje bremen oziroma najpogosteje kombinacija naštetih dejavnikov. Subjektivno prihaja do občutka napetosti, pečenja in bolečin v mišicah, utrujenosti, bolečin v sklepih, zmanjšane gibljivosti. Težave se običajno pojavijo počasi, nato se stopnjujejo in širijo na večja področja. V začetku se pojavijo samo na delovnem mestu, kasneje pa so, v kolikor se vzrok ne odpravi, lahko prisotne tudi izven delovnega mesta in vplivajo na vsakdanje življenje. Stanje lahko privede do slabšega počutja, manjše delovne učinkovitosti in slabše kakovosti življenja. Projekt Zgodnje odkrivanje kostno-mišičnih obolenj v delovni populaciji je usmerjen v odkrivanje vzrokov težav z gibali neposredno na konkretnem delovnem mestu, v aktivno iskanje in izvajanje ukrepov, da se ti vzroki in posledice zmanjšajo in pravočasno preprečijo. Projekt je usmerjen k delavcem samim, da bi spoznali in odpravili vzroke svojih težav ter aktivno, s spremembo in izboljšanjem življenjskega sloga preprečili nastajanje teh težav. Projekt se izvaja v dveh slovenskih podjetjih širom Slovenije. V njem sodelujemo strokovnjaki s področja medicine športa, medicine dela, kineziologije in fizioterapije. Delavce glede na njihove individualne težave vodimo in učimo odpravljanja in preprečevanja njihovih težav tako, da bodo ob koncu projekta sposobni samostojnega izvajanja ukrepov, s ciljem izboljšanja počutja in aktivnega življenjskega sloga ne samo na delovnem mestu, temveč tudi v vsakdanjem življenju.

    Projekt Zgodnje odkrivanje kostno-mišičnih obolenj v delovni populaciji je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.