Center za medicino športa

Center za medicino športa je del ZVD Zavoda za varstvo pri delu d.o.o., ki deluje že več kot 50 let. Je največji in edini ponudnik celovite palete storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva delovnega in življenjskega okolja v Sloveniji. Ponuja storitve, ki temeljijo na širokem strokovnem znanju. Znanje, strokovna usposobljenost zaposlenih in usmerjenost k odjemalcem so zato ključni elementi in zagotovilo za uspešno poslovanje ZVD.

Center za medicino športa je najsodobnejši izvajalec funkcionalne diagnostike v Sloveniji. Naša dejavnost temelji na visoki tehnologiji in vrhunskih strokovnjakih s področij medicine športa, biomehanike, kineziologije, fiziologije, biokemije, nutricionistike, psihologije športa, ortopedije, fizioterapije in drugih ved.

Osnovni podatki

ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.
Center za medicino športa
Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje

Telefon: 01 585 51 64
E-naslov: cms@zvd.si
Spletna stran: www.zvd.si, www.cms-zvd.si

Lokacija

46.0536146600 14.5685244100 ZVD Zavod za varstvo pri delu d. d.